นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


ผู้บริหาร - คณะครู นำนักเรียนถวายสังฆทาน ฟังเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักต่อแม่ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อบต. หนองบัวฮี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม นำโดยนายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร - คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีวิทยาคม จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนองบัวฮีวิทยาคม และคณะครู ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี