นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


โครงการ พัฒนาจิต เพื่อสันติสุข (รุ่นที่ ๓) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
อนุสาวรีย์พระบำุรุงราษฎร์ (จุมมณี) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)
ร่วมงานบวงสรวงพระบำีรุงราษฎร์ (จูมมณี)
๕ ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๕ ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


โครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข (รุ่นที่ ๓) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายก อบจ.อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานและมีคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


แสดงผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม พร้อมด้วย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเอื้อมพร เครือบุตรดาและนางสาวพิสมัย ลาภสาร ร่วมแสดงผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ Otop center องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


งานบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เข้าร่วมงานบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี