นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


11 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมพร้อมคณะครูร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
13 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556
หนองบัวฮีเกมส์ ครั้งที่ 2 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่ง


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮี


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 นางวิภาพร อุปนิสากร และคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้มาประเมินผลงาน ผู้อำนวยการทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2557

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหาร - ครู และนักเรียนร่วมกันทำบุญ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านบัวทอง และวัดบ้านดอนงัว ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2557

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี