นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


คำขวัญวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Merry christmas 25 December 2014
โครงการ พัฒนาจิต เพื่อสันติสุข (รุ่นที่ ๓) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558


งานมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยมีนายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในงาน ทั้งนี้ได้มีคณะผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.นาโพธิ์ มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในครั้งนี้ด้วย


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 โดย สมศ.

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2558 โดยมีนายจารัญ บุญประกอบ นายต่อศักดิ์ กลัดงามและนายวีระศักดิ์ บุญประกอบ เป็นคณะผู้ประเมิน


ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี