นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


๕ ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคารียนภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558


โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 พร้อมทั้งได้แจกค่าปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับมัธยมตอนต้น


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักต่อแม่ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี