นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮี


อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ, ข้าราชการครู, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอบุลราชธานี


อบรมการใช้งาน ห้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ i - Board

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางจินตนา มีสุข หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล จัดอบรมการใช้งาน ห้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ i - Board ให้แก่คณะครู บุคลากร ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


อบรมการบันทึกข้อมูลวัดผลและประเมินผล

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นางจินตนา มีสุข หัวหน้างานวัดผลและประเมินจัดอบรมการบันทึกข้อมูลวัดผลและประเมินให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


อบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ณ บ้านสวนคุณตา + กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี