นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮี


งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การจัดสวนถาดแห้ง" และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้


การประุชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ารประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท


งานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัวฮี ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีร่วมกับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ี 9 - 10 กรกฎาคม 2557"ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาตำบลหนองบัวฮี"


1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี