นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


๒๓ ตุลาคม ร่วมรำลึกวันสำคัญของชาติ "วันปิยมหาราช" ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
9 กันยายน 2557 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ด้วยความยินดียิ่ง


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ครูเอื้อมพร เครือบุตรดา นำตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


เมืองแปะเกมส์

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม นางศรุดา พันธ์ศรี ครูผู้ฝึกสอน และตัวแทนนักกีฬาเปตองโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ่ห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


การประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

เวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม — ที่ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


ถวายเงินกฐินสามัคคีวัดโนนยานาง

เวลา 09.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประำพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม พร้อมด้วย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการ และคณะครู - นักเรียน เป็นเจ้าภาพถวายเงินกฐินสาม้คคี จำนวนเงิน 4,450 บาท แด่วัดโนนยานาง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี