นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
9 กันยายน 2557 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ด้วยความยินดียิ่ง


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


ถวายเงินกฐินสามัคคีวัดโนนยานาง

เวลา 09.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประำพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม พร้อมด้วย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการ และคณะครู - นักเรียน เป็นเจ้าภาพถวายเงินกฐินสาม้คคี จำนวนเงิน 4,450 บาท แด่วัดโนนยานาง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


ประชุมชี้แจงประจำเดือนกันยายน

เวลา 13.00 น. วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารและครู - บุคลากร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน โดย นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเล็ก


โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดยมีนายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ


การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมี นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการและคณะครู- บุคลากรโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี