นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


การประเมินการปรับปรุงส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮี


งานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัวฮี ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีร่วมกับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ี 9 - 10 กรกฎาคม 2557"ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาตำบลหนองบัวฮี"


1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย


26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดตัวละครในวรรณคดี และการแสดงบนเวที เป็นต้น


การประเมิน การปรับปรุงส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น "สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมเข้าร่วมการประเมิน การปรับปรุงส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น "สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" การจัดตั้ง กองสาธารณสุข วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี